Yıldırımdan Korunma Bölge Geçişleri ve Koruma Cihazları

Yıldırımdan Korunma Bölge Geçişleri ve Koruma Cihazları

Yıldırımdan Korunma Bölgeleri Konseptinin Avantajları

  • Enerji yüklü ve tehlikeli yıldırım akımlarının doğrudan hatların bina giriş noktalarında deşarj edilmesi sayesinde, diğer hatlar ile olan etkileşimlerinin en aza indirgenmesi.
  • Manyetik alanlardan kaynaklanan arızaların önlenmesi.
  • Yeni, tadilat yapılan ve restore edilen yapılar için ekonomik ve kolayca planlanabilir özel bir koruma konsepti.

Aşırı gerilimden korunma cihazlarının tip sınıfları

OBO aşırı gerilimden korunma cihazları,DIN EN 61643-11 standardı uyarınca Tip 1, Tip 2 ve Tip 3(önceden B, C ve D) olmak üzere üç farklı tip sınıfına ayrılmıştır. Söz konusu bu standartlarda, 1000 V’a kadar anma gerilimlerine ve 50 ila 60 Hz arası anma frekanslarına sahip alternatif akım şebekelerinde kullanılan aşırı gerilimden korunma deşarj düzeneklerine yönelik yapı ile ilgili direktifler, gereklilikler ve kontroller belirlenmiştir. Bu tarz bir sınıflandırma, kullanım yeri, koruma seviyesi ve akım taşıma kapasitesi konusunda çeşitli gereklilikler esas alınarak uygun deşarj düzeneğinin seçilmesine olanak tanımaktadır.

Bölge geçişleri, aşağıda yer alan tabloda anlaşılır bir şekilde gösterilmektedir. Bu tabloda, ayrıca enerji beslemesi şebekesine hangi fonksiyona sahip hangi OBO aşırı gerilimden korunma cihazının monte edilebileceği gösterilmektedir.

Bölge geçişleri

LPZ 0B’den LPZ 1’e bölge geçişi

Hemen üzerine veya yakın bir yere yıldırım düşmesi durumunda, DIN VDE 0185-3 standardına uygun yıldırımdan korunma potansiyel dengelemesi amacıyla koruma tertibatı.

• Cihazlar: Tip 1 (Class I, gereklilik sınıfı B), örneğin MC50-B VDE

• Standart uyarınca maks. koruma seviyesi: 4 kV

• Örneğin ana dağıtım şebekesine/bina girişine monte edilir

LPZ 1’den LPZ 2’ye bölge geçişi

Uzak bir yere düşen yıldırımlardan veya anahtarlama işlemlerinden kaynaklanan ve besleme şebekesi üzerinden aktarılan aşırı gerilimlerde, DIN VDE 0100-443 standardı uyarınca aşırı gerilimden korunmak amacıyla koruma tertibatı.

• Cihazlar: Tip 2 (Class II, gereklilik sınıfı C), örneğin V20-C

• Standart uyarınca maks. koruma seviyesi: 2,5 kV

• Örneğin elektrik dağıtım şebekesine, alt dağıtım şebekesine monte edilir

LPZ 2’den LPZ 3’e bölge geçişi

Elektrik prizlerine veya akım beslemesine bağlı olarak çalışan yeri değiştirilebilir elektrik tüketen cihazların, aşırı gerilime karşı korunması amacıyla tasarlanmış koruma tertibatı.

• Cihazlar: Tip 3 (Class III, gereklilik sınıfı D), örneğin FineController FC-D

• Standart uyarınca maks. koruma seviyesi: 1,5 kV

• Örneğin elektrikli cihazlara monte edilir

Bu gönderiyi paylaş