TS EN 62305-4 uyarınca LPZ – yıldırımdan korunma bölgelerine göre parafudr kullanımı

TS EN 62305-4 uyarınca LPZ – yıldırımdan korunma bölgelerine göre parafudr kullanımı

Uzaysal Siperler ve Koordineli SPD koruması kullanılan bir LPMS.

Işıma yoluyla yayılan manyetik alanlara ve iletim yoluyla yayılan darbelere karşı koruma sağlayacaktır.

Kaskatlı uzaysal siperler ve koordineli SPD’ler, manyetik alan ile darbeleri düşük bir tehdit seviyesine kadar azaltabilir.

LPZ 1’in uzaysal siperini ve LPZ 1’in girişindeki SPD’yi kullanan bir LPMS, ışıma yoluyla yayılan manyetik alana ve iletim yoluyla yayılan darbelere karşı cihazları koruyabilir.

NOT : Manyetik alanın çok yüksek değerde kalması (LPZ1’in siperleme etkinliğinin düşük olmasından dolayı) veya darbe genliğinin çok yüksek değerde kalması (SPD’nin yüksek gerilim koruma seviyesinden ve SPD’nin çıkışında iletken bağlantılar üzerindeki endüksiyon etkilerinden dolayı) durumunda, koruma yeterli olmayacaktır

Siperli donanım mahfazaları ile birleştirilen siperli hatlar kullanılarak oluşturulan bir LPMS.

Işıyan manyetik alanlara karşı ve LPZ1’in girişindeki SPD ise iletilen darbelere karşı koruma sağlayacaktır. Daha düşük tehdit oluşturan darbe seviyesini elde etmek için, yeterli düşük gerilim koruma seviyesine erişmek amacıyla özel bir SPD gerekli olabilir (Örneğin : İçeride ek koordineli kademeler)

Koordineli SPD koruma sistemi kullanılarak oluşturulan bir LPMS, sadece ışıyan manyetik alanlara duyarlı olmayan donanımı korumak için uygundur. Bunun nedeni, SPD’lerin sadece iletilen darbelere karşı koruma sağlayacak olmasıdır.

Koordineli SPD’ler kullanılarak daha düşük tehdit oluşturan darbe seviyeleri elde edilebilir.

SADECE Eşpotansiyel kuşaklama SPD’lerini kullanan IEC 62305-3’e uygun bir LPS, hassas elektrik ve elektronik sistemlerin arızasına karşı etkin koruma sağlamaz. Kafes boyutlarını azaltmak ve uygun SPD’leri seçmek sureti ile LPS’de iyileştirme sağlanabilir, böylece LPMS’nin etkin bir bileşeni haline getirilmiş olur.

Siperleme, LPZ1 için çelik takviye ve metal dış cepheler LPZ2’de hassas elektronik sistemler için kullanılan siperler vasıtasıyla elde edilir. Dar kafes biçimli kuşaklama sisteminin tesisine imkan sağlayabilmek için, her odada birkaç kuşaklama bağlantı uçları sağlanmalıdır.

20kV’luk bir güç beslemesini mahfaza içine almak için LPZ0, LPZ1’in içinde genişletilmiştir. Bunun nedeni, hemen girişteki yüksek gerilim güç tarafı üerine SPD’lerin tesis edilmesinin bu özel durum için mümkün olmamasıdır.

Seçilen SPD’ler ve bunların yapı içindeki tüm elektrik sistemlerine entegrasyonu, kısmi yıldırım akımının esas itibarı ile LPZ0A/LPZ1 ara yüzünde topraklama sistemine yönlendirilmesini sağlamalıdır.

Kısmi yıldırım akımına ait enerjinin büyük bir kısmının ilk SPD üzerinden topraklama sistemine yönlendirildiğinde, ardışık SPD’lerin, sadece LPZ0A ila LPZ1 ara yüzeyinde arta kalan tehditi ve LPZ1 içindeki (Özellikle, LPZ1’in elektromanyetik siperi olmaması durumunda) elektromanyetik alandan oluşan endüksiyon etkilerini ortadan kaldırmak amacı ile tasarlanması gerekir.

Bu gönderiyi paylaş