Parafudr Tip Testleri

Parafudr Tip Testleri

Yıldırım elektromanyetik darbesi (lemp)’ten korunma tedbirleri sisteminin (lpms) tasarım ve tesisi parafudur terimleri (TS EN 62305-4/Haziran2007) (IEC 61643-11 edition 1.0 2011-03) standartlarına göre :

Parafudr, SPD

 • Geçici rejim aşırı gerilimlerini sınırlamak ve darbe akımını başka yöne çevirmek amacıyla kullanılan eleman. Bu eleman, en az bir adet doğrusal olmayan bileşen içerir.
 • Surge protective device SPD
 • Device that contains at least one nonlinear component that is intended to limit surge voltages and divert surge currents.
 • NOTE An SPD is a complete assembly, having appropriate connecting means.

Iimp ile deneye tabi tutulan SPD

 • Iimp darbe deney akımına karşılık gelmesi gereken 10/350µs’lik tipik darbe biçimli kısmi yıldırım akımına dayanan SPD’ler.
 • NOT: Güç hatları için, uygun deney akımı Iimp, IEC 61643-1’de Sınıf 1’e ait deney işlemlerinde tanımlanmıştır.
 • Impulse Discharge current for class I test Iimp
 • Crest value of a discharge current through the SPD with spevified charge transfer Q and specified energy W/R in the specified time
 • Class I tests
 • Tests carried out with the impulse charge current Iimp, with an 8/20 current impulse with a crest value equal to the crest value of Iimp, and with a 1,2/50 voltage impulse.

In ile deneye tabi tutulan SPD

 • In darbe deney akımına karşılık gelmesi gereken 8/20µs’lik tipik darbe biçimli endüklenen darbe akımına dayanan SPD’ler.
 • Not: Güç hatları için, uygun deney akımı In, IEC 61643-1’de Sınıf II’ ye ait deney işlemlerinde tanımlanmıştır.
 • Nominal discharge current for class II test In
 • Crest value of the current through the SPD having a current waveshape of 8/20
 • Class II tests
 • Tests carried out with the nominal discharge current In and the 1,2/50 voltage impulse
 • Imax maximum discharge current
 • crest value of a current through the SPD having an 8/20 waveshape and magnitude according to the manufacturers specification. Imax is equal to or greater than In

Birleşik dalga ile deneye tabi tutulan SPD

 • Isc darbe deney akımına karşılık gelmesi gereken ve 8/20 µs’lik tipik darbe biçimli endüklenen darbe akımına dayanan SPD’ler.
 • Not : Güç hatları için, uygun birleşik dalga deneyi, 2Ω’luk birleşik dalga jeneratörünün açık devre gerilimi Uoc 1,2/50 µs ve kısa devre akımı Isc 8/20µs şeklinde belirtilerek, IEC 61643-1’de Sınıf III’ e ait deney işlemlerinde tanımlanmıştır.
 • Class III tests
 • Tests carried out with the 1,2/50 voltage – 8/20 current combination wave generator

Parafudurların sınıflandırılmasını sağlayan Class I / Class II ve Class III testlerinde parafudrun maruz kaldığı enerjinin karşılaştırılması :

Class III testi için parafudura uygulanan enerji bu grafikte gösterilemeyecek kadar küçüktür.

Bu gönderiyi paylaş