Hangi Darbe Şekilleri Vardır?

Hangi Darbe Şekilleri Vardır?

Bir fırtına sırasında yüksek yıldırım akımlarının toprağa akması mümkündür. Bina dışı yıldırımdan korunma sistemine sahip bir bina doğrudan isabet aldığında, yıldırımdan korunma potansiyel dengelemesinin topraklama direncinde, uzak çevreye karşı bir aşırı gerilim oluşturan bir gerilim meydana gelir.

Bu potansiyel artışı, binaya giren elektrikli sistemler (örneğin gerilim beslemesi, telefon sistemleri, kablolu TV, enerji hatları vs.) için tehdit oluşturur. Farklı yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma cihazlarını test etmek için ulusal ve uluslararası standartlarda test akımları belirlenmiştir.

Doğrudan yıldırım düşmesi: Darbe şekli 1

Doğrudan bir yıldırım düştüğünde oluşan yıldırım akımlarını, 10/350 μs dalga biçimindeki darbe akımları ile taklit etmek mümkündür. Bu yıldırım test akımı, hızlı gerilim artışını olduğu kadar, doğal yıldırımın sahip olduğu yüksek enerji içeriğini de aynı şekilde canlandırabilmektedir.

Tip 1 yıldırım akımı deşarj düzenekleri ve bina dışı yıldırımdan korunma sistemine ait yapı parçaları, bu akım kullanılarak test edilmektedir.

Uzaktaki bir yere düşen yıldırımlar veya anahtarlama işlemleri: Darbe şekli 2

Uzaktaki bir yere düşen yıldırımlar ve anahtarlama işlemleri nedeniyle oluşan aşırı gerilimler, 8/20 μs test darbesi ile taklit edilmektedir. Bu darbenin enerji içeriği, yıldırım test akımının 10/350 μs’luk darbe akımı dalgasına oranla belirgin bir şekilde düşüktür. Tip 2 ve Tip 3 aşırı gerilim deşarj düzeneklerine bu test darbesi uygulanmaktadır.

Darbe şekilleri ve karakteristik özellikleri: Sarı = Darbe şekli 1, doğrudan yıldırım düşmesi, canlandırılan 10/350-μs yıldırım darbesi; Kırmızı = Darbe şekli 2, uzaktaki bir yere yıldırım düşmesi veya anahtarlama işlemi, canlandırılan 8/20-μs yıldırım darbesi (aşırı gerilim)

Bu gönderiyi paylaş