Darbe Gerilimi Nedir?

Darbe Gerilimi Nedir?

Darbe gerilimleri, mevcut şebeke anma geriliminin birkaç katına kadar ulaşabilen mikro saniye uzunluğunda kısa süreli ani gerilim yükselmeleridir.

Düşük gerilim şebekesindeki en yüksek ani gerilim yükselmeleri yıldırım deşarjından kaynaklanmaktadır.

Yıldırım aşırı gerilimlerin içerdiği yüksek miktardaki enerji, yıldırım doğrudan bina dışı yıldırımdan korunma sistemine veya havai alçak gerilim hava hattına isabet ettiğinde, bir bina içi yıldırımdan ve aşırı gerilimden korunma sistemi bulunmaması halinde, elektrik şebekesine bağlı elektrikli tüketicilerin tamamen bozulmasına veya izolasyonun zarar görmesine yol açmaktadır. Ayrıca, bina tesisatlarında ve de enerji veya veri kabloları besleme hatlarında oluşan indüklenmiş gerilim pikleri, nominal çalışma geriliminin bir kaç katına kadar ulaşabilmektedir. Bunun haricinde, yıldırım deşarjları kadar yüksek gerilim piklerine neden olmasa da, çok daha sık meydana gelen anahtarlama gerilimleri, sistemlerin hemen bozulmasına yol açabilmektedir. Genel itibariyle aşırı anahtarlama gerilimleri, çalışma geriliminin iki-üç katına ulaşabilirken, yıldırım aşırı gerilimleri anma gerilimin 20 katına kadar ulaşabilmekte ve yüksek miktarda enerji taşıyabilmektedir. Düşük seviyedeki darbe gerilimleri yapı parçalarını sürekli yıprattığından dolayı, ilgili cihazın elektronik devresi belirli bir zaman geçtikten sonra tamamen kullanılamaz hale gelmektedir.

Aşırı gerilimlerin tam olarak sebebine veya yıldırım deşarjının isabet ettiği yere bağlı olarak farklı koruyucu tedbirlerin alınması gereklidir.

Darbe gerilimleri: 1 = Ani gerilim düşüşleri/Kısa kesintiler, 2 = Yavaş ve hızlı gerilim değişimleri nedeniyle üst dalgalar, 3 = Zaman gecikmeli gerilim yükselmeleri, 4 = Aşırı anahtarlama gerilimleri, 5 = Aşırı yıldırım akımları

Bu gönderiyi paylaş