Basit Bir Sebep, Büyük Bir Etki: Aşırı Gerilim Nedeniyle Meydana Gelen Hasarlar

Yıldırım Deşarjlarının Oluşması

İş veya özel yaşantımızda, gittikçe artan ölçüde elektrikli ve elektronik cihazlara bağımlı hale geldiğimiz bir gerçek. İşyerlerini veya hastane, itfaiye gibi kamu hizmeti veren kurumları saran veri ağları, çoktan olmazsa olmaz hale gelen eşzamanlı veri değiş-tokuşu için adeta hayat veren damarlar gibidir. Hassas verilerin söz konusu olduğu bankacılık veya medya alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda ise, veri aktarım yollarının güvenli bir şekilde işlemesi büyük önem taşımaktadır. Bu tür sistemler sadece doğrudan yıldırım düşmesi tehdidi altında değildirler. Yardımcı elektronik donanımlar çok daha sık bir şekilde uzak mesafede gerçekleşen yıldırım deşarjlarından veya büyük trafolardan kaynaklanan aşırı gerilimlere maruz kalmaktadır. Ayrıca fırtınalarda da çok büyük miktarlarda enerji boşalmaları oluşmaktadır. Ani gerilim yükselmeleri, bir bina içerisindeki elektrik ileten her türlü bağlantıya etki edebilmekte ve oldukça büyük zararlara neden olabilmektedir.

Aşırı gerilim nedeniyle meydana gelen hasarların, gündelik yaşantımızı etkileyen ne gibi sonuçları vardır?

Öncelikli olarak elektrikli cihazların bozulmasına yol açmaktadır. Özel yaşantımızda, böyle bir hasara uğrama olasılığı bulunan başlıca cihazlar şunlardır:

Televizyon/video cihazları
Telefon sistemleri
Bilgisayar, müzik sistemleri
Elektrikli mutfak aletleri
Güvenlik alarm sistemleri
Yangın alarm sistemleri
Bu cihazların bozulması doğal olarak yüksek masraflara neden olmaktadır.

Peki aşağıda sıralanan cihazlar bozulduğunda veya dolaylı hasarlar meydana geldiğinde ne olacak:

Bilgisayarlar (veri kaybı)
Kalorifer ve boyler sistemleri
Asansör, garaj kapısı ve panjur motorları
Yangın/hırsızlık alarm sisteminin devreye girmesi veya tahrip olması (yanlış alarmın neden olduğu maliyet)?
Özellikle ofis binalarında belki de »hayati öneme« sahip bir konu, çünkü:

Firmanızdaki işler, ana bilgisayar veya sunucu olmadan sorunsuz bir şekilde yürütülmeye devam edilebilir mi?
Önemli tüm veriler zamanında yedeklendi mi?
Gittikçe artan zarar miktarları

Sigorta firmalarının güncel istatistikleri ve tahminleri: Elektronik yardımcı cihazlara olan bağımlılığın gittikçe artması nedeniyle, dolaylı hasarlar ve devre dışı kalmanın neden olduğu maliyetler hariç olmak üzere aşırı gerilime bağlı olarak meydana gelen zararlar oldukça ciddi boyutlara ulaşmış durumdadır.

Bu nedenle sigorta görevlilerinin, herhangi bir hasar durumunda giderek daha yoğun bir şekilde aşırı gerilime karşı bir koruma tertibatının bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri ve hatta bunların bulunmasını şart koşmaları pek şaşırtıcı değildir. Koruyucu önlemlere ilişkin bilgileri, örneğin VdS 2010 direktifi içermektedir.

Veya bu konuda kendi binanızda nasıl bir koruma yapabileceğiniz hakkında bilgiye aşağıdaki linkte yer alan kolay seçim kılavuzumuzdan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş